1. Super User
  2. Pazartesi, 13 Kasım 2017
  3.  Subscribe via email
http://umutsende.com/images/resimler/Filizlenme.jpgYaşamak bir yolculuktur. Başlangıcı ve bitişi olan, iki ana durağı olan, bir yolculuktur. Bu süreci yaşayanları kabaca iki ayrı gruba ayırmak mümkündür.

Kabaca yaptığımız bu ayrım şu şekildedir:

I-Birinci grup insanlar, başkalarının tanımlamaları, çizdiği kalıplar dahilinde yaşayanlar.

II-İkinci grup ise bireysel anlamda veri toplayan, yaşadığı her deneyimden özgür iradeleriyle dersler çıkarıp, aldığı kararlar üzerine yaşamlarını sürdürenler.

İnsanlar yaşama sürecine diğer canlılardan farklı olarak başlarlar. Diğer canlılar yaşamak için bazı özelliklere sahip olarak doğmaktadır. İnsanlar ise yaşamak için bazı yetenekleri yaşam sürecinde kazanmaktadır. Bu yolculuk aslında bir keşif yolculuğudur. Kendini keşfetme yolculuğu. Yetenekleri zamanlar edinilen deneyim ve bilgilerle ortaya çıkmakta vücut bulmaktadır.

İnsanlar doğdukları zaman nasıl davranacaklarını bilmezler. Tamamen Allah tarafından kendilerine gönderilmiş olan esinlere göre davranırlar. Bazılarımızın, davranışın kaynağını tanımlamak için kullandığı refleks kavramı da bunu ifade etmektedir. Bebekler nasıl davranacaklarını bilmezler. Tamamen kendilerine gönderilmiş olan esinlere göre hareket ederler. Zaman içinde öğrenilen, öğretilen davranışlar kişiye hakim olur ve yönlendirir. Artık refleks ya da Allah tarafından gönderilmiş olan esinler kendilerini öğrenilen/öğretilen davranış kalıplarına bırakır. Bu bağlamda toplumsallaşma süreci de denilen eğitim istendik davranışlar geliştiren kendi içinde sınırlandırılmış bireyler büyütmektedir.

 Hayatımızın kaynağı olan yukarıda ifade edilen iki husus davranışlarımızın da kaynağıdır. Daha sonra ifade edeceğimiz arınma, kişinin kendisini yönlendiren davranış kalıplarından, hatıralardan uzaklaşması, bunların etkisini azaltması sürecidir. Bunu daha sonraki yazılarımızda dikkatinize sunacağız.

  1. Cüceloğulu-H. Boğa  
ist]Read full article
Comment
There are no comments made yet.


There are replies in this post but you are not allowed to view the replies from this post.
Guest
Submit Your Response
Upload files or images for this discussion by clicking on the upload button below. Supports gif,jpg,png,jpeg,zip,rar,pdf
• Insert • Remove Upload Files (Maximum File Size: 2 MB)
Share Location

Sharing your current location while posting a new question allow viewers to identify the location you are located.

Latitude:
Longitude:
Captcha
To protect the site from bots and unauthorized scripts, we require that you enter the captcha codes below before posting your question.