Kariyer Gelişimi

MESLEKİ GELİŞİM SÜRECİ

soru işareti ve bireyÇocuklarımızı yetiştirip geleceğe hazırlama sürecinde geleneksel yöntemler, geleneksel bakışı bir kenara bırakıp bilimsel yöntemlere dikkat etmemiz gerekir. Cocuklarımız mesleki yönelimleri belirlemesinde akrabalık ilişkisini ikinci plana atmamız gerekmektedir. Cocuğun kişiliğine, eğilimlerine dikkat ederek mesleki seçimi için onu yönlendirmemiz gerekmektedir.
Bir insanın gelişim sürecinin mesleki tercih açısından seyri nasıl olmaktadır
1. Uyanış ve Farkında Olma: 5 – 12 yaşları arası çocukta meslek bilincinin oluşmaya başladığı dönemdir. Bu dönem okul öncesi dönemden başlayarak ilkokul dönemini kapsar.
 
2. Meslekleri Keşfetme ve Araştırma: Bu dönem 12–15 yaşlarını kapsar. Çocuk bu dönemde kişilerin ve mesleklerin ortak yönleri ve farklı nitelikleri üzerinde daha çok bilgi sahibi olmaya, yeni yönlerini keşfetmeye ve anlamaya başlar.
 
3. Karar Verme: Gencin lise yıllarını yani 15–18 yaşlarını, kapsayan bu dönemde birey artık kendisi ve meslekler hakkında oluşturduğu algılara dayanarak daha açık ve temel bir plan yapmaya başlar. Genç, meslek seçimi ile ilgili kararını oluşturur.
4. Hazırlık: 18–23 yaşları arasında birey, seçtiği alan, okul veya yaptığı etkinliklerle mesleğe hazırlanmaya başlar.
5. İşe Yerleşme: Bireyin iş dünyasında yerini alarak çalışmaya başladığı dönemdir. Bir yandan da meslekî gelişimi sürer.
 PLANLI
Mantıklı ve gerçekçi yaklaşım izlerler.
Planlı karar verme stilini izleyen karar vericiler, adım adım bu basamakları izlemekte ve karar verme noktasına ulaşmaktadırlar.
 
 BOCALAYANLAR
Bilgi toplama ve bu bilgiler üzerine düşünmeye aşırı derecede fazla zaman harcayanlar.
Karar vermede bu stili kullananlar çok zaman ve çaba harcamalarına rağmen sürekli 1. basamak (karar verme ihtiyacını hissetme) ile 4. basamak (belirlediği meslekler hakkında bilgi toplama) arasında gidip gelmekte bir türlü 5. basamak ve daha yukarısına geçememektedirler.
 
Responses (0)
No response for this article yet.
Guest
Submit Your Response
Upload files or images for this discussion by clicking on the upload button below. Supports gif,jpg,png,jpeg,zip,rar,pdf
• Insert • Remove Upload Files (Maximum File Size: 2 MB)
Share Location

Sharing your current location while posting a new question allow viewers to identify the location you are located.

Latitude:
Longitude:
Captcha
To protect the site from bots and unauthorized scripts, we require that you enter the captcha codes below before posting your question.