Yaşam Rehberi

AŞK NEDİR? NASIL BİR ŞEYDİR

aşkAşk nedir? Aşk çok çok mu güzel bir olaydır. Aşk olmadan evlenilir mi? Aşk olmadan hayat geçer mi? Önce evlenip sonra aşık olunabilir mi? Aşk ve sevgi aynı şey midir? Aşk, sevgi nasıl bir şeydir, tutulabilir, bakılabilir, biçimlendirilebilinir mi?

 

Aşk ve sevgi metafizik öğelerdir. Başak deyişle doğaötesi bir şeydir. Gözle görülmez, elle tutulamaz, dokunalanamaz. Hissedilir. “His” kavramı da soyuttur. Gözle görülmez, elle tutulamaz. Kutsal kitabımız Kuran ı Kerim de yüce Allah, insana göz, kulak ve gönül verdik şeklinde bir ifadeye yer vermiştir. İfade tercümesiyle aynen şu şekildedir: “De ki: "Sizi yaratan, size kulaklar gözler ve gönüller veren O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz!" Gönül kelimesi kutsal kitabımızda farklı ayetlerde de geçmektedir. Vücudumuzu oluşturan kas ve iskelet yapısıdır. Bu kas ve iskeleti anlamlandıran şey ise “gönül”dür. Bireye birey yapan, insanı diğerlerinden farklı kılan şey bu gönüldür. Gönülde his ve düşüncelerle var olan şeydir. Hissiyatlar ve düşünceler gözle görülmeyen, somut olmayan gönülde vuku bulur.

Soyut bütün şeyler kendini ıspata ihtiyaç duyar. Duygularımız, hislerimiz somut bazı belirtilerle ortaya çıkar. Her toplumda ve hatta bireyde farklılaşabilen simgeler, tepkiler genelleştirilebilir. Bunun için reklamlar, imgeler farkında olmadan beynimize yerleştirilir. Toplumsallaşma denilen süreçte alışkanlık olarak bize yerleştirilir. Onun için her toplumda farklı davranışlarla, mimik hareketlerle karşılaşabiliriz.

Durum böyle olmasına karşılık aşk her yerde aşktır. Renkler ne olursa olsun gözyaşı her yerde gözyaşıdır.  Sözlük anlamı ile aşk: “bir kimseye ya da bir şeye karşı duyulan aşırı sevgi ve bağlılık duygusu.”, “iki ayrı cinsin birbirine karşı duydukları bedensel ve ruhsal güçlü duygu, sevgi ilişkisi.”dir. Aşk özetle aşktır, tarife ihtiyaç duymaz. Kutsal kitabımızda yer alan “gönül”ün pozitif anlamda vücut bulmuş halidir. Hayata hayat katan şeydir. İnsanı insan yapan duyguların yoğun olarak yaşanmasıdır dolayısıyla; İnsanın daha fazla insan olmasıdır. İnsanı insan yapan öğelerin tümü bedenden hem uzaktır hem yakındır. His, İnanç, duygular, düşünme gücü… İnsanı insan yapan her şey kendini ıspatlamaya ihtiyaç duyar. Bunları simgeleyen davranışlarla dile gelir. Aşk bunlar içindeki en basit, en karmaşık duyguların yaşanmasıdır.

Aşkın çeşitleri başlıklı yazılar ortada dolaşabilir. Bunu mutlaka cinsellikle bağlayanlar olabilir. Şunu ifade etmek gerekir; aşık olmak için cinselliğe gerek yoktur. Aşk bir başkasına olabileceği gibi, çiçeğe, doğa olayına da olabilir. Aşkın kendisi zaten ilahi bir olaydır. Ruhanidir. Cismani dünyaya indirgenmeye ihtiyaç duyar ama şartlı değildir. Cinsellik olmaksızın da aşık olunabilir. Aşk tasnife ihtiyaç duymaz. Duyduğu zaman zaten aşk değildir. Özü Allah ın bahşettiği gönülde vuku bulan yoğun duygusal olaydır.

NE MUTLU AŞIK OLANA.

Kimler daha kolay aşık olur?

Aşık olmadan evlenmek makbul mudur?

Aşık kişi ne yapar, akıl tutulması mı yaşar?

Gibi konular daha sonraki yazılarımızda ifade edilecektir.

Responses (0)
No response for this article yet.
Guest
Submit Your Response
Upload files or images for this discussion by clicking on the upload button below. Supports gif,jpg,png,jpeg,zip,rar,pdf
• Insert • Remove Upload Files (Maximum File Size: 2 MB)
Share Location

Sharing your current location while posting a new question allow viewers to identify the location you are located.

Latitude:
Longitude:
Captcha
To protect the site from bots and unauthorized scripts, we require that you enter the captcha codes below before posting your question.